zondag 30 januari 2011

Stylish Blogger Award

Hello everybody!

I got tagged by Parokeets for the Stylish Blogger Award! Thanks so much, I was totally shocked! :D
English below!

Ik ben getagged door Parokeets voor de Stylish Blogger Award! Ik ben echt dankbaar, ik was helemaal in shock! :D
De regels:
1. Bedank en link de persoon die je deze award heeft gegeven
2. Deel 7 feitjes over jezelf
3. Geef deze award aan 15 geweldige bloggers die je recent hebt ontdekt
4. Neem contact op met deze bloggers om ze te vertellen over deze award!

En nu.. 7 feitjes over mezelf!
1. Ik ben lui. Superlui. Zo lui dat ik liever uit een flesje of blikje drink, dan dat ik iets he-le-maal moet inschenken in een glas. Zo lui dat ik alles zolang mogelijk uitstel, zoals leren, opstaan, schoonmaken... :P
2. Ik huil om alles. Ik huil vrij vaak om films, en vaak niet eens omdat het een zielig stukje is, maar omdat het zo'n mooi stukje is.
3. Ik ben heel erg bang voor naalden en vaccinaties, maar ik heb wel een aantal piercings. (Voor diegene die geïnteresseerd zijn: tong, navel, industrial, rook en ik had eerst een vertical labret)
4. Ik ben kinderachtig, in mijn doen en in mijn denken. Soms wens ik dat ik weer een kind kon zijn, misschien daarom? Zorgeloos en onschuldig, altijd gelovend in het goede in de wereld.. ;)
5. Ik ben pessimistisch. Heel erg pessimistisch. Ik kan iets positiefs omzetten in iets negatiefs met één enkele gedachte. Gezien dit een slechte "gewoonte" is, werk ik eraan om meer optimistisch te worden, maar dat is nog best lastig!
6. Op dit moment studeer ik Accountancy, maar daarvoor heb ik een jaar Rechten gedaan. Ik vond het niet leuk omdat ze zoveel moest lezen. (Luiheid much? :P)
7. Mijn stemmingen veranderen gemakkelijk. Bijvoorbeeld met het krijgen van deze award, toen werd ik echt helemaal vrolijk! Maar als ik bijvoorbeeld een dode vogel zie liggen die gevangen is door mijn kat of wat dan ook, dan is mijn hele dag verpest.

Dat waren mijn 7 feitjes! Maar... Ik ga nu toch de regels breken, want ik ga iedereen taggen die deze award nog niet heeft gekregen!
Al mijn volgers zijn belangrijk voor mij, en ik vind elke blog die ik volg geweldig, dus iedereen verdient deze award! :D

Dat was het weer voor vandaag, ik hoop dat jullie het leuk vonden om te lezen! :) En als je deze tag overneemt, zet dat er dan bij in je comment zodat ik even kan kijken! :D
Bedankt voor het kijken! :)

The rules:
1. Thank and link the person who gave you this award
2. Share 7 things about yourself
3. Award 15 recently discovered great bloggers
4. Contact these bloggers to tell them about this award!

So here are 7 things about me!
1. I'm lazy. Superlazy. So lazy that I would rather drink from a can or bottle than pour some in a glass. So lazy that I postpone things as much as I can, such as studying, getting up, cleaning... :P
2. I cry about everything. I cry quite often during movies, even at moments when it's not sad, but beautiful.
3. I'm terrified of needles and getting shots, but I do have some piercings. (For those interested: tongue, industrial, rook, belly button and I used to have a vertical labret)
4. I'm childish, in my acting but also in my mind. Sometimes I wish I was a child again, so maybe that's way? Being so careless and innocent, still believing in all the good in the world.
5. I'm pessimistic. Really. I can make something positive turn into something negative with just one thought. Since this is a really bad "habbit", I'm trying to be more optimistic. But it's hard you know!
6. I'm currently studying accounting, but before that I studied one year of Law, but I didn't like the fact that you had to read so much haha! (Laziness again? :P)
7. I change moods very easily. Just like this, getting this award made me super happy! But, for example, seeing a dead bird that has been caught by my cat or whatever, can ruin my whole day.

Those are my 7 things/facts! But I'm going to break the rules now... Since I am going to tag everyone who hasn't received this award yet!
I love all of my followers, I love all the blogs I follow, so everyone deserves it! :D

That's it for today, I hope you like reading this! :) If you're going to do this tag, then please say so in the comments so I can check it out! :D
Thanks for stopping by today! :)
 
Follow my blog with Bloglovin